Tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát

Dịch vụ tư vấn giám sát thi công, nhằm đáp ứng cho chủ đầu tư về công việc xây dựng được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế. Hỗ trợ chủ đầu tư phát hiện, xử lý kịp thời các chi tiết hoặc các sai sót tại công trình.

Tư vấn giám sát thi công nhà xưởng.

Dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng nhà xưởng.

Dịch vụ tư vấn giám sát của Song Phát cung cấp

Mục tiêu công việc

 • Đảm bảo cho công việc thi công lắp dựng được thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế.
 • Phát hiện, xử lý các chi tiết, sai sót mà chủ đầu tư không nắm rõ.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp, chủ đầu tư xử lý các sai sót tại công trình.
Tư vấn giám sát thi công nhà xưởng.

Mục tiêu công việc.

Phạm vi công việc

 • Giám sát chất lượng thi công tại công trình.
 • Giám sát tiến độ thi công.
 • Kiểm tra các biện pháp thi công và an toàn lao động và vệ sinh môi trường,
 • Giám sát, thử nghiệm chất lượng vật liệu xây dựng.
 • Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công.
 • Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định.
Tư vấn giám sát thi công nhà xưởng.

Phạm vi công việc.

Chi tiết các công việc của gói dịch vụ tư vấn giám sát

Kiểm tra kỹ các điều kiện khởi công xây dựng theo các quy định hiện hành.

Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công, cùng với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng:

 • Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường.
 • Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
 • Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình.
 • Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế.

 • Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối  với  vật  liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình.
 • Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.
Tư vấn giám sát thi công nhà xưởng.

Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình.

Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình.

 • Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
 • Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định
 • Xác nhận bản vẽ hoàn công.
 • Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của nhà nước.
 • Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng.
 • Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh.
 • Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng.
 • Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

 ———————————————————–

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Song Phát

Địa chỉ: 42 Bình Giã, F 13, Q Tân Bình, Tp.HCM

Hotline: 0908.276.227 - 0909.38.26.36

Email: info@xaydungsongphat.com

vn cn
call

Chuyên tư vấn thiết kế, thi công xây dựng và cải tạo nâng cấp các công trình công nghiệp như: Nhà xưởng, nhà thép tiền chế, nhà kế cấu thép khẩu độ lớn, nhà lưới, các dự án sản xuất quy mô lớn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 42 Bình Giã, F 13, Q Tân Bình, Tp.HCM Hotline: 0908.276.227 - 0909.38.26.36 Email:info@xaydungsongphat.com